Koszt uczestnictwa i podstawowe informacje na temat kursu

 • 2000 PLN - za każdy stopień + VAT 23%
 • Kurs kończy się sprawdzianem praktycznym
 • Po otrzymaniu pozytywnej oceny z egzaminu aplikant otrzymuje certifikat ukończenia kursu.

Skleroterapia

Tematyka kursu

 • Podstawy anatomiczne i diagnostyka układu żylnego
 • Podstawy skleroterapii:
  • dużych żył ( powierzchownych i przeszywających )
  • żył siatkowatych
  • wenulektazji i teleangiektazji
 • Skleroterapia w owrzodzeniach żylnych
 • Jak zwiększyć skuteczność skleroterapii niewielkich poszerzeń naczyń w skórze
 • Różnice w leczeniu teleangiektazji twarzy i kończyn dolnych
 • Obliteracja płynnym sklerosantem
 • Oblteracja sklerosantem w formie piany
 • Metody wytwarzania piany
 • Porównanie skuteczności leczenia płynnym sklerosantem i w formie piany
 • Podstawy kompresjoterapii jako leczenia wspomagającego skuteczność skleroterapii
 • Zalecenia dla pacjenta po zabiegu obliteracji żył
 • Powikłania po skleroterapii
 • Leczenie powikłań
 • Organizacja pracy w gabinecie skleroterapii
 • Dokumentacja medyczna związana z zabiegiem skleroterapii
 • Standardy w skleroterapii
Zapisz się na kurs

Skleroterapia guzków krwawniczych

 

 

Prof. dr hab. n. med. Piotr Paweł Korzekwa

Od roku 2010 wraz z prof. Zbigniewem Rybakiem prowadzi kursy skleroterapii guzków krwawniczych odbytu, które odbywają się w Częstochowie w klinice KOMED

 

 

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej i Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

1983-specjalista chirurgii ogólnej

1983-praca doktorska /Rozszerzona rewaskularyzacja w krańcowym miażdżycowym niedokrwieniu kończyn dolnych/

1999-praca habilitacyjna /Wartość angioskopii śródoperacyjnej w ocenie wyników leczenia miażdżycowej niedrożności tętnic/

2001-profesor Zakładu Badań Strukturalnych i Fizyki Medycznej Akademii Jana Długosza i Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Polonijnej w Częstochowie

2003-specjalista chirurgii naczyniowej

2004-kierownik Kliniki Leczenia Żylaków i Ośrodka Chirurgii Endoskopowej KOMED w Częstochowie

2009-konsultant ds. chirurgii naczyniowej i angiologii Zespołu Szpitali Miejskich w Częstochowie

Autor ponad 110 prac opublikowanych w czasopismach naukowych

Zapisz się na kurs

 

Zobacz także

temporary image